DAP Barging organiseert het complete logistieke traject van aanbod tot aflevering van (droge) grondstoffen over de Europese binnenwateren voor uiteenlopende opdrachtgevers. In de praktijk heeft zich een combinatie van activiteiten ontwikkeld met een duidelijke en logische samenhang. DAP Barging vervoert over water jaarlijks enige miljoenen tonnen voor haar klanten. Allerlei producten en soorten lading worden door heel Europa vervoerd zoals kolen, ertsen, cellulose, granen, containers, etc.

DAP Barging kan zowel in Duitsland als in Frankrijk de diverse tolgelden, die op de zijrivieren van de Rijn alsook op de Duitse kanalen worden geheven, automatisch en digitaal afhandelen. DAP Barging kan in samenwerking met haar partners LBH Group en LBH Shipbrokers wereldwijd vervoersoplossingen aanbieden.  

Bulk

Het transport van massagoederen over de Europese vaarwegen is de eerste specialiteit van DAP Barging. Jaarlijks wordt ca. 6 miljoen ton voor opdrachtgevers uit diverse branches vervoerd. Zo is er uitgebreide expertise opgebouwd in het vervoer van uiteenlopende materialen, waaronder kolen, ertsen, fosfaten, granen, grind en veevoeders.

Stukgoed

DAP Barging is reeds jaren vertrouwd met het transport van stukgoederen zoals staal, non ferro producten, hout en cellulose. DAP Barging maakt voor deze producten gebruik van optimale en modern uitgeruste scheepsruimte.

Projectlading

Uw projectlading is bij DAP Barging in goede handen. De afhandeling en vervoer van grote en zware constructies zoals transformatoren, silo’s en machinedelen gebeurt vakkundig en efficiënt. Vaak is alleen al door volume en gewicht van de projectlading de keuze van de ‘weg’ over het water reeds bepaald. 

Containers

Met grote regelmaat levert DAP Barging scheepsruimte voor het vervoer van containers over de binnenwateren. Flexibiliteit, efficiëntie en snelheid zijn hierbij de kernbegrippen.